Vatican

Amazon: Các nữ tu “nghe xưng tội”

Trong lần họp báo đầu tiên của Thượng Hội đồng, nữ tu Alba Teresa Cediel Castillo kể kinh nghiệm của mình ở trong các làng hiếm khi có linh mục đến: “Chúng tôi không thể giải tội nhưng chúng tôi nghĩ đến việc an ủi họ.” “Chúng tôi có mặt …

Xem thêm

THĐGM Amazon: Diễn văn của ĐHY Hummes

Tiếp tục tường trình về Thượng HĐGM về Amazon, trong ngày đầu tiên, ĐHY Hummes, Tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng, đã có những suy tư về Thượng Hội đồng và những nhu cầu thiết yếu nổi bật của vùng Amazon. Đức Hồng Y Hummes nói: Giáo hội …

Xem thêm