Các Giáo Phận

Giáng Sinh Về: Giáo dân Gx. Hiếu Đạo, Pleiku mong nhận lại ngôi nhà thờ đã bị biến thành Nhà văn hóa thiếu nhi hơn 40 năm qua

Thái Hà (06.12.2019) – Trong lá thư Mùa Vọng năm 2019 được gửi đến cộng đồng dân Chúa trong Giáo phận, Đức cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum có viết: “Có một thông tin tôi muốn gửi đến anh chị em để xin lời cầu …

Xem thêm

Khánh thành ngôi nhà thờ dành cho anh chị em dân tộc Bahnar do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc

(Gia Lai, Việt Nam): Thánh Lễ Tạ Ơn làm phép ngôi Nhà thờ Plei Bông, thuộc Giáo phận Kontum được diễn ra lúc 10:00 sáng ngày 30 tháng 11 năm 2019. Chủ sự thánh lễ là Đức Cha A-loi-si-ô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo Phận Kontum. Cùng đồng tế …

Xem thêm