Các Giáo Phận

Trực tiếp: Thánh lễ tấn phong Giám mục, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Gioan Đỗ Văn Ngân, hiện là Phó Giám đốc Đại chủng viện đặc trách phân ban Triết học Đại chủng viện và là Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Buleliana Sơ lược tiểu sử Đức…

Xem thêm