Giáo Xứ Thái Hà

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (6): Nhà Hà Nội sau năm 1954 – Cha Paquette và cha Côté

Đọc bài liên quan: (1). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà (2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội (3). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (5): Nhà Hà Nội những năm thử thách 1940-1946

Đọc bài liên quan: (1). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà (2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội (3). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu …

Xem thêm

Thái Hà: Khai giảng lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K59

Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu đức tin và học hỏi giáo lý Hôn nhân Công Giáo, Nhà Thờ Thái Hà sẽ khai giảng Lớp Giáo lý Dự tòng và Hôn nhân K59 Thời gian khai giảng: 19 giờ 30, Thứ Hai, ngày 27 tháng 11 năm 2023 Địa điểm: …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (4): Nhà thờ Thái Hà và Việc sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Đọc bài liên quan: (1). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà (2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội (3). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (3): Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu sĩ

Đọc bài liên quan: (1). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà (2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội (3). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Tập và Học Viện đào tạo tu …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (2): Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội

  Đọc bài liên quan: (1). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Sở đất ở Thái Hà (2).Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Xây dựng và khánh thành Nhà Hà Nội (3). Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Nhà Tập và Học Viện đào tạo …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội (1): Sở đất ở Thái Hà

Truyền Thông Thái Hà xin gửi tới quý vị và các bạn những những dòng lịch sử về Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội tại Thái Hà trong cuốn “Lịch Sử Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam” của cha Rôcô Nguyễn Tự Do, C.Ss.R. Việc đăng loạt bài …

Xem thêm

Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội: Thông báo gửi các tu sĩ trong Dòng và Đơn khiếu nại khẩn cấp

Liên quan đến việc Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội đang cho sửa bên trong cũng như bên ngoài ngôi nhà Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội hiện đang làm Bệnh viện Đống Đa, cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện, Chánh xứ Giáo xứ Thái …

Xem thêm

Thái Hà: Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang Thanh Tước

Hợp với toàn thể Giáo hội, lúc 9 giờ 00, ngày 02.11.2023, giáo xứ Thái Hà đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên và cho các tín hữu đã qua đời tại nghĩa trang Thanh Tước. Thánh lễ do cha Giuse Nguyễn Văn Hội bề …

Xem thêm

Thái Hà: rước kiệu kết thúc tháng Mân Côi

Sau thánh lễ lúc 18 giờ 00, 28.10 Cha Giuse Nguyễn Văn Hội, chánh xứ đã chủ sự nghi thức cung nghinh Đức Mẹ quanh công viên Đức Bà để khép lại tháng Mân Côi đầy hồng phúc. Cùng hiện diện có quý cha và cộng đoàn Giáo xứ. Mở …

Xem thêm