Giáo Xứ Thái Hà

Nhà thờ Thái Hà: Chương trình Đại lễ Chúa Giáng Sinh 2019

  LỊCH GIẢI TỘI MÙA VỌNG 2019 (Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Nhà Thờ Thái Hà) ……………………………………………………………………. THỨ HAI, 16/12/2019 ĐẾN THỨ SÁU 20/12/2019 SÁNG:  08 giờ 30 đến 11 giờ 00 CHIỀU: 14 giờ 30 đến 18 giờ 00 TỐI:      19 giờ 00 đến 21 giờ 00 …

Xem thêm

Nhà thờ Thái Hà – Lịch giải tội Mùa Vọng 2019

LỊCH GIẢI TỘI MÙA VỌNG 2019 (Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Nhà Thờ Thái Hà) ……………………………………………………………………. THỨ HAI, 16/12/2019 ĐẾN THỨ SÁU 20/12/2019 SÁNG:  08 giờ 30 đến 11 giờ 00 CHIỀU: 14 giờ 30 đến 18 giờ 00 TỐI:     19 giờ 00 đến 21 giờ 00 …

Xem thêm