Giáo Xứ Thái Hà

Giờ cầu nguyện và thánh lễ kính thánh Giêrađô vào mỗi thứ Ba đầu tháng tại nhà thờ Thái Hà

Thánh Giêrađô, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (1726 -1755). Ngài là vị Thánh hay làm phép lạ và được đặt làm bổn mạng các bà mẹ mang thai và nuôi con nhỏ, được Đức Giáo Hoàng Piô X tôn phong hiển thánh năm 1904 và lễ kính ngài hàng …

Xem thêm

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà: Về với Mẹ trong những ngày đầu năm

Thái Hà ( 08/02/2019 ) Cứ mỗi dịp xuân về, con cái của Mẹ Hằng Cứu Giúp từ khắp mọi miền tuôn đổ về Đền để dâng lên Mẹ những lời nguyện ước đầu năm. Và hôm nay Mồng Bốn Tết cũng có đông đảo bà con giáo dân đến …

Xem thêm

Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng thánh lễ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Thái Hà trong ngày Mồng Ba Tết

Thái Hà (07.02.2019) – Ngày Mồng Ba Tết hằng năm, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà là ngày truyền thống hành hương kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp. Năm nay, hàng ngàn người từ khắp nơi đã về nơi đây để cầu nguyện với …

Xem thêm