Giáo Xứ Thái Hà

Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên dâng thánh lễ tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Thái Hà trong ngày Mồng Ba Tết

Thái Hà (07.02.2019) – Ngày Mồng Ba Tết hằng năm, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà là ngày truyền thống hành hương kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp. Năm nay, hàng ngàn người từ khắp nơi đã về nơi đây để cầu nguyện với …

Xem thêm