HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

Chương trình thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa tại Sài Gòn: Bên nhau đi nốt cuộc đời

#GNsP – Trong những ngày này từ 26-28 và ngày 31 tháng 12 liên tục diễn ra hai buổi sáng và chiều chương trình Tri Ân TPB – VNCH do DCC saigon tổ chức. Trong ngày 26/12, ngày đầu tiên của chương trình có hơn 1000 TPB đến tham dự buổi …

Xem thêm