Home / Uncategorized / CHIA SẺ & HỌC HỎI (page 2)

CHIA SẺ & HỌC HỎI

Ngọn Đèn Đức Tin

(Chúa Nhật 22/3/2020, Tuần IV Mùa Chay, Năm A) Ta nhìn thấy được là nhờ có ánh sáng. Đôi mắt là ánh sáng của thân thể. Nếu mắt hư hỏng, thì dù bên ngoài trời có sáng trưng, ta vẫn không thấy gì hết. Người bị hư mắt sống hoàn …

Xem thêm