CHIA SẺ & HỌC HỎI

Chỉ dẫn để có một mẻ lưới lớn

Cách đây khá lâu, Daniel Berrigan có viết quyển sách Mười điều răn cho mẻ lưới lâu dài (Ten Commandments for the Long Haul), gợi mở lời khuyên để chúng ta đứng vững cho tới ngày Đức Kitô lại đến. Với sự hậu thuẫn của nhiều tác giả, tôi cũng xin …

Xem thêm