BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Ngày 2/11 Lễ Các Đẳng: “Tôi không chết, nhưng bước vào cõi sống” (Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu)

Sau ngày lễ mừng kính trọng thể Các Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta, cùng với chư thánh hiển vinh trên Thiên quốc tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời, những người đã đi trước chúng ta và đã hoàn tất cuộc lữ hành trần thế. Hôm nay …

Xem thêm