BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Mục tử nào Chúa cần?

Đức Giêsu đã phục sinh như lời Người báo trước. Người đã chiến thắng satan và sự chết, hoá giải tội lỗi cho nhân loại bằng ơn cứu chuộc và tỏ mình là Chúa và là Thiên Chúa. Các tông đồ đã tin mọi sự ấy sau khi đã trải …

Xem thêm