Home / BÀI GIẢNG & SUY NIỆM (page 148)

BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

Thái Hà (28.06.2016) - Giáo Hội hân hoan mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Hai vị thánh đã tuyên xưng danh Chúa và đặt nền tảng cho Giáo Hội của Chúa nơi trần gian này. Thánh Phêro, vị thủ lãnh trong việc tuyên xưng đức tin và thiết lập Hội Thánh cho số sót Israen,…

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XII Thường Niên: Chiến tranh tước đoạt mọi thứ

Thái Hà (23.06.2016) - Na-bu-cô-đô-no-xo, vua Ba-by-lon, đến đánh thành, trong khi các thuộc hạ của vua vây hãm thành. Giơ-hô-gia-khin, vua Giu-đa... ra hàng vua Ba-by-lon. Vua Na-bu-cô-đô-no-xo đưa mọi kho tàng của Nhà Đức Chúa... ra khỏi đó. (II Vua 24, 11-13) Bài đọc hôm nay được trích trong sách các Vua quyển II…

Xem thêm