GIÁO HỘI VIỆT NAM

Thông báo: Việc lãnh nhận Ơn toàn xá trong Năm Đời Sống Thánh Hiến

THÔNG BÁO v/v: BAN ƠN TOÀN XÁ TRONG NĂM ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN (từ 30/11/2014 đến 02/02/2016) 1. Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập Năm Đời sống thánh hiến bắt đầu từ Chúa Nhật I mùa Vọng ngày 30/11/2014 đến ngày 02/02/2016 để những người đang sống đời thánh hiến đào sâu căn cước ơn…

Xem thêm

Thư mục vụ Mùa Vọng 2014

"Chúa Nhật ngày 30 tháng 11, chúng ta sẽ bước vào Mùa Vọng. Mùa Vọng hướng chúng ta đến mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, sự hiện diện của Chúa giữa con người trong thế giới, Thiên Chúa ở cùng chúng ta (Emmanuel), một mầu nhiệm biến đổi cả vũ trụ, lịch sử và toàn…

Xem thêm