Uncategorized

Bạn Tôi

Gặp anh ở đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ năm 2009. Nay thấm thoát đã 10 năm trôi qua. Còn nhớ lúc đó thấy anh trong tay cầm điếu thuốc, tôi đã buột miệng: “Anh hút thuốc nhiều không tốt đâu! Anh nhìn tôi bằng một cái nhìn trừu …

Xem thêm