Uncategorized

What Reduces Cholesterol Promptly Normally: Reliable Ways to Enhance Your Heart Wellness

Cholesterol is an important material that our bodies create to do vital features. But when the levels of urotrin en chile cholesterol come to be too high, it can result in significant health concerns, particularly heart problem. Adopting healthy lifestyle changes and also making clever nutritional selections can help in …

Xem thêm

Research Paper Writing – A Detailed Outline

A research paper is a very complex of scientific or academic examples presented on any specific experiment; it is more difficult than ordinary high school essay. It’s also easier than a dissertation or

Xem thêm

Why Do My Joints Hurt in the evening: Comprehending the Causes and also Finding Relief

Experiencing joint discomfort can be irritating, particularly when it disrupts your rest and impacts your quality of life. If you discover on your own asking, “Why do my joints harmed during the night?” you’re not the only one. Numerous individuals have problem with nighttime joint discomfort, and recognizing the underlying …

Xem thêm

Hai phút tìm hiểu thần học (6): Kinh Tin Kính của các Tông Đồ

Bản văn này được gọi là Kinh Tin Kính của các Tông đồ được sử dụng rộng rãi trong giáo hội phương Tây như một bản tóm tắt ngắn gọn về các chủ đề chính của đức tin Kitô giáo. Sự phát triển lịch sử của nó rất phức tạp, …

Xem thêm

Cách lần Chuỗi Mân Côi

Lần Hạt Mân Côi là một phương thức cầu nguyện quen thuộc với hầu hết mọi tín hữu Công Giáo, dù là hàng giáo phẩm hay giáo dân. Trải qua một quá trình dài trong lịch sử Giáo Hội kể từ thế kỷ thứ VI, những bản kinh cầu nguyện và cấu …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Thánh Louis Và Thánh Giuse Calasanz: Luật yêu thương

Thái Hà (25.08.2023) – Đức Giêsu nói: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn ngươi và yêu người thân cận như chính mình”. (Mt 22,34-40) Thánh Luy nói: “Bạn hãy đối xử tốt với người nghèo, người bất hạnh, người …

Xem thêm

NĂM DÀNH CHO ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN: Thư của cha Bề trên Tổng quyền Dòng Chúa Cứu Thế nhân dịp lễ Thánh Anphongsô năm 2023

Những thừa sai của niềm hy vọng, theo bước chân của Chúa Cứu Thế NĂM DÀNH CHO ĐỜI SỐNG CỘNG ĐOÀN Hiến Pháp. 21-75; Tông Huấn Evangelii Gaudium 026-049; Lc 6,12-16 Anh em tu sĩ DCCT, các thầy trong giai đoạn đào tạo, anh chị em giáo dân thừa sai …

Xem thêm

Đại lễ kính Thánh Anphongsô : Đấng sáng lập DCCT – Bổn mạng Giáo xứ Thái Hà

ĐẠI LỄ KÍNH THÁNH ANPHONGSÔ Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Cứu Thế – Bổn Mạng Giáo Xứ Thái Hà THỨ HAI, 31/07/2023 05 giờ 30: Thánh Lễ 09 giờ 30: Cầu Nguyện Với Thánh Anphongsô 10 giờ 00: Thánh Lễ 18 giờ 20: Rước Kiệu 18 giờ 30: Thánh Lễ …

Xem thêm

Thái Hà: Lễ Chúa Cứu Thế – Tước hiệu Dòng Chúa Cứu Thế

Lúc 10 giờ 00, Chúa Nhật, 16/07, cha Giuse Trần Văn Hưng, Phó bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội đã chủ sự Lễ Chúa Cứu Thế –  Tước hiệu Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh lễ có quý cha trong Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Thánh Maria Goretti: Người là ai?

Thái Hà (06.07.2023) – Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi”. (Mt 9,1-8) Qua trích đoạn Tin Mừng, chúng ta hiểu được rằng Chúa Giêsu không chỉ có quyền năng trên bệnh tật mà Người còn …

Xem thêm