CHIA SẺ & HỌC HỎI

Đường rỗi linh hồn (7): Sự chết của Chúa Giêsu

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN là tác phẩm của Thánh Anphongsô (1696-1787) được dịch ra Tiếng Việt. Sách gồm các bài suy niệm về những sự chóng qua ở đời này như của cải vật chất, sức khỏe, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng… cũng như tứ chung: Chết, Phán Xét, Thiên …

Xem thêm

Đường rỗi linh hồn (6): Đời đời

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN là tác phẩm của Thánh Anphongsô (1696-1787) được dịch ra Tiếng Việt. Sách gồm các bài suy niệm về những sự chóng qua ở đời này như của cải vật chất, sức khỏe, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng… cũng như tứ chung: Chết, Phán Xét, Thiên …

Xem thêm

Đường rỗi linh hồn (5): Khi ta chết ta phải bỏ hết mọi sự

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN là tác phẩm của Thánh Anphongsô (1696-1787) được dịch ra Tiếng Việt. Sách gồm các bài suy niệm về những sự chóng qua ở đời này như của cải vật chất, sức khỏe, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng… cũng như tứ chung: Chết, Phán Xét, Thiên …

Xem thêm

Đường rỗi linh hồn (4): Mọi người đều phải chết

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN là tác phẩm của Thánh Anphongsô (1696-1787) được dịch ra Tiếng Việt. Sách gồm các bài suy niệm về những sự chóng qua ở đời này như của cải vật chất, sức khỏe, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng… cũng như tứ chung: Chết, Phán Xét, Thiên …

Xem thêm

Đường rỗi linh hồn (3): Thiên Chúa kiên nhẫn với người tội lỗi

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN là tác phẩm của Thánh Anphongsô (1696-1787) được dịch ra Tiếng Việt. Sách gồm các bài suy niệm về những sự chóng qua ở đời này như của cải vật chất, sức khỏe, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng… cũng như tứ chung: Chết, Phán Xét, Thiên …

Xem thêm

Đường rỗi linh hồn (2): Phạm tội là làm nhục Thiên Chúa

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN là tác phẩm của Thánh Anphongsô (1696-1787) được dịch ra Tiếng Việt. Sách gồm các bài suy niệm về những sự chóng qua ở đời này như của cải vật chất, sức khỏe, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng… cũng như tứ chung: Chết, Phán Xét, …

Xem thêm

Đường rỗi linh hồn (1): Hãy lo cho được hạnh phúc đời đời

ĐƯỜNG RỖI LINH HỒN là tác phẩm của Thánh Anphongsô (1696-1787) được dịch ra Tiếng Việt. Sách gồm các bài suy niệm về những sự chóng qua ở đời này như của cải vật chất, sức khỏe, sắc đẹp, tiền tài, danh vọng… cũng như tứ chung: Chết, Phán Xét, …

Xem thêm

Danh sách các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và …

Xem thêm

Câu chuyện Đại hồng thủy được kể lại bên Thập giá

  Lúc Chúa Giêsu chịu đóng đinh, câu chuyện về sự phán xét của Thiên Chúa đối với thế gian tội lỗi được viết lại một cách đầy kịch tính. Truyền thống Giáo Hội xác định cây Thánh Giá bằng gỗ với con tàu đã cứu gia đình ông Nôê …

Xem thêm

Làng Tân Hà – Bảo Lộc, công trình của hai vị thừa sai DCCT Canada

Làng Tân Hà xưa, nay thuộc phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, do hai thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế người Canada – Patrice Gagné (cha Lợi) và Francoise Laliberté (cha Thái), thành lập ngày 12/10/1954, gồm đa phần là những giáo dân di cư từ …

Xem thêm