Home / Giải Tội & Xức Dầu Bệnh Nhân

Giải Tội & Xức Dầu Bệnh Nhân

GIẢI TỘI 

TỪ THỨ BA ĐẾN THỨ SÁU

Sáng: 8h00 – 11h00

Chiều: 3h00 – 5h00

Sau thánh lễ sáng lúc 5h30. Trước và sau thánh lễ chiều lúc 18h30

THỨ BẢY VÀ CHÚA NHẬT

Trước và sau các thánh lễ

Lưu Ý:

  • Thứ Hai hàng tuần không giải tội.
  • Nếu không có cha trực sẵn giải tội, quý vị liên hệ với Văn Phòng để mời các cha giải tội cho quý vị

XỨC DẦU BỆNH NHÂN

  • Quý vị muốn được cử hành Bí Tích Xức Dầu Bệnh Nhân tại Gia đình, xin liên hệ với các cha phụ trách Xóm Giáo mình đang sinh hoạt.
  • Đối với các bệnh nhân tại bệnh viện, xin gia đình liên hệ với văn phòng Giáo xứ

Văn Phòng Giáo Xứ Thái Hà

0