Home / Giải Tội & Xức Dầu Bệnh Nhân & Rửa Tội Trẻ Em

Giải Tội & Xức Dầu Bệnh Nhân & Rửa Tội Trẻ Em

BÍ TÍCH GIẢI TỘI 

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU

Sáng: 08 giờ 00 – 10 giờ 30

Chiều: 15 giờ 00 – 17 giờ 00

Tối: 19 giờ 15 – 21 giờ 00

Sau thánh lễ sáng lúc 5 giờ 30. Sau thánh lễ chiều lúc 18 giờ 30

THỨ BẢY 

Trước và sau các thánh lễ

CHÚA NHẬT

Không giải tội

Lưu Ý:

  • Nếu không có cha trực sẵn giải tội, quý vị liên hệ với Văn Phòng để mời các cha giải tội cho quý vị

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Quý vị có nhu cầu xức dầu bệnh nhân cho người thân xin liên hệ qua văn phòng Giáo xứ (Thứ Hai không làm việc). Riêng tại các Khu Giáo tại Giáo xứ Thái Hà, xin liên hệ với cha phụ trách Khu Giáo

BÍ RỬA TỘI CHO TRẺ EM

Bí Tích Rửa Tội dành cho trẻ em được cử hành trong thánh lễ lúc 08h00 Chúa Nhật đầu tháng. Anh chị em muốn rửa tội cho con em mình, xin mang sổ gia đình đến văn phòng giáo xứ ghi danh trước và tập nghi thức. Riêng các gia đình ngoài Giáo xứ Thái Hà, muốn rửa tội cho con em mình, cần giấy giới thiệu của cha xứ.

Văn Phòng Giáo Xứ Thái Hà

0