Ngày Thường

Thứ Tư Lễ Thánh Maria Gôretti: Nuôi dưỡng một trái tim rộng mở

Thái Hà (06.07.2016) – Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương. Hãy khai khẩn đất hoang; đây là thời điểm tìm Đức Chúa cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi. (Hôsê 10,12) Thường thì vào đầu mùa xuân chúng ta sẽ thấy một khung cảnh rất thân…

Xem thêm