BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thánh Phêrô và ông Giuđa

Thái Hà (23.03.2016) –  Bắt đầu từ Chúa nhật Lễ Lá, chúng ta sẽ được nghe trình thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Cụ thể là Chúa nhật Lễ Lá và thứ Sáu Tuần Thánh. Hai ngày đó, chúng ta sẽ được nghe trình thuật thương khó, bắt đầu từ biến cố Đức…

Xem thêm

Đàng Thánh Giá và bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ do thánh Anphongsô soạn

Thái Hà (21.03.2016) – Trong Tuần Thánh – tuần tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Đức Giêsu, Giáo hội mời gọi chúng ta suy niệm về con đường thập giá Chúa Giêsu xưa đã trải qua. Truyền thống suy niệm đàng thánh giá Chúa đã được thực hiện từ những thế kỷ…

Xem thêm

Trở về cùng Chúa nhờ Thánh Cả Giuse

Thái Hà (18.03.2016) – Thánh Cả GIUSE, Quan Thầy Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ cũng như Quan Thầy Giáo Hội Công Giáo Việt Nam thân yêu, xin giới thiệu một câu chuyện có thật đã xảy ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, vì kính trọng sự kín đáo, xin mạn phép đổi tên các…

Xem thêm