Bác Ái Xã Hội

Thánh lễ cuối năm của 3 nhóm nhóm Bác ái xã hội tại Thái Hà: Emmaus, Bảo Vệ Sự Sống và Legio

Thái Hà: Ngày 29.01.2018, nhóm Emmaus cùng Bảo Vệ Sự Sống và Legio đã tổ chức Thánh lễ tất niên tại nhà thờ Thái Hà. Thánh lễ do cha đặc trách 3 nhóm Phanxico Xavie Nguyễn Kim Phùng chủ tế. Đây là Thánh lễ cuối năm của 3 nhóm để …

Xem thêm

Khai mạc Khóa Thăng tiến hôn nhân gia đình 721 Tại Giáo xứ Thái Hà – Hà Nội.

Nhằm đáp ứng phần nào về phương hướng mục vụ gia đình, Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình VN (CTTTHNGĐ) đã mở khoá học cơ bản số 721, từ ngày 19 đến 21.01.2018, tại giáo xứ Thái Hà, Hà Nội. Tham dự có khoảng khoá có khoảng 70 người, …

Xem thêm