Sinh Viên & Giới Trẻ

Bạn trẻ và Docat – khóa II: Xã hội Việt Nam hiện nay cần được xây dựng theo những Nguyên Tắc và Giá Trị nào?

Thái Hà (04.03.2019) – “DOCAT – Quyển cẩm nang giúp chúng ta thay đổi bằng Tin Mừng trước hết chính bản thân mình, sau đó hoàn cảnh xung quanh gần gũi nhất của chúng ta, và cuối cùng là toàn bộ thế giới”. Với niềm tin vững chắc rằng “Với …

Xem thêm

Chương trình kỷ niệm 10 năm học Giáo Huấn Xã Hội: “Gặp gỡ – đối thoại – Hướng về tương lai”.

Chương trình kỷ niệm 10 năm học Giáo Huấn Xã Hội (GHXH). Chủ đề: “Gặp gỡ – đối thoại – Hướng về tương lai”. Chương trình có sự có mặt của Cha Đa Minh Lê Đình Du, TGP Huế, Cha Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP và Cha Giuse Nguyễn …

Xem thêm