Uncategorized

Đức Bênêđíctô XVI phản bác các ‘thành kiến ngớ ngẩn’ chống Giáo hoàng Phanxicô

Gần ngày kỷ niệm 5 năm cuộc bầu cử chọn ra Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức nguyên Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI cho biết rằng giữa triều đại của ngài và Đức giáo hoàng Phanxicô “có sự liên liên tục bên trong” (inner continuity), và rằng Đức Phanxicô là “người được …

Xem thêm