CHIA SẺ & HỌC HỎI

Hồn ma và Giáo Hội Công giáo

Có lẽ một số người vội vã nhạo báng ý tưởng này là tưởng tượng hay dị đoan. Nhưng sự tin tưởng vào hồn ma thì phổ quát trong mọi văn hóa kể từ khi lịch sử được ghi chép lại, và một phần nó được dựa vào rất nhiều …

Xem thêm

Tự do tôn giáo niềm tin là gì? (3)

3 TDTGNT là gì? Tự do tôn giáo hay niềm tin (TDTGNT) phải được hiểu theo nghĩa rộng và phải bảo vệ những cá nhân tuyên xưng và thực hành các loại tôn giáo và niềm tin khác nhau, tức là các tôn giáo truyền thống, phi truyền thống và …

Xem thêm

Vì sao đạo đức xuống cấp

Câu trả lời của bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện về vấn đề đạo đức xuống cấp tạo ra một làn sóng phản đối và chê bai ông. Nhưng trên một góc độ khác, cả câu hỏi của các đại biểu Quốc hội, và câu trả lời của bộ trưởng Nguyễn …

Xem thêm

Làm gì để giúp người nghèo?

(Ghi chú nhân đọc  tiểu luận của Otto Graf Lambsdorff, “Tự do: Biện pháp xoá đói giảm nghèo hữu hiệu nhất” (Phạm Nguyên Trường dịch) Biện pháp xoá đói giảm nghèo mà những người ủng hộ giải pháp thị trường thường thường mang tính trừu tượng, thành thử ra không hấp dẫn …

Xem thêm

Đồng hóa

Trong bất cứ hành động nào của con người, ai cũng luôn nhắm về một đích đến nào đó, hẳn nhiên đích đến ấy không dừng lại ở một ý tưởng mơ hồ nhưng luôn tạo ra trong trí mỗi người một khuôn mẫu. Một khi đạt được mục tiêu, …

Xem thêm