Giáo Xứ Thái Hà

Thái Hà: Chương trình Tam Nhật Thánh và Đại lễ Phục Sinh (trực tiếp)

CHƯƠNG TRÌNH TAM NHẬT THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH PHÁT TRỰC TIẾP Trên các kênh: Fanpage: Truyền Thông Thái Hà (https://www.facebook.com/nhathothaiha/) Youtube: Mẹ Hằng Cứu Giúp (https://bom.to/i6dBE3)    THỨ NĂM TUẦN THÁNH (09/ 04 / 2020) – 18 giờ 30: Thánh lễ Tiệc Ly    Sau Thánh lễ là Giờ …

Xem thêm