Giáo Xứ Thái Hà

Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli dâng thánh lễ tại nhà thờ Thái Hà

Thái Hà (10.04.2016) - Lúc 10g00, Chúa Nhật hôm nay, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam, đã tới thăm mục vụ Giáo xứ Thái Hà và chủ sự thánh lễ. Cùng đồng tế với Đức Tổng Giám mục, có quý Cha trong nhà dòng và…

Xem thêm