Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế / Thư rao phong chức linh mục và phó tế của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Thư rao phong chức linh mục và phó tế của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam dự định tiến hành phong chức linh mục cho tám tu sĩ. Sau đây là Thư rao phong chức linh mục do Cha Giám Tỉnh ấn ký ngày 28/05/2019.

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam dự định tiến hành phong chức phó tế cho năm tu sĩ. Sau đây là Thư rao phong chức phó tế do Cha Giám Tỉnh ấn ký ngày 28/05/2019.

nguồn: dcctvn.org

0

Check Also

Thái Hà: Tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Ngày 27.06.2019 ngày cuối cùng trong ba ngày tam nhật kính Đức Mẹ, ngay từ …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *