Ngày Thường

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Phêrô Chanel Tử Đạo: Thiên Chúa chờ đợi “dấu lạ” nơi con người

Thái Hà (28.04.2020) – “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì?” (Ga 6,30) Là người, ai cũng muốn tin vào cái gì đó vững chắc, ai cũng muốn tin vào Đấng Tuyệt Đối nào đó. Mọi người thường nói với nhau: …

Xem thêm