Ngày Thường

Thứ Hai Tuần I Mùa Chay

Thái Hà – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước …

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Tro: Thanh luyện

Thái Hà (06.03.2019) – Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh là Đấng hiện diện nơi kín đáo. (Mt 6,1-6.16-18) Mẹ Terêsa Calcutta dạy: “Hãy cầu nguyện để có thể hiểu Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta như …

Xem thêm