BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

2/2 Lễ Dâng Con Vào Đền Thờ

Khi Đức Maria dâng Đức Giêsu vào Đền thờ, Thiên Chúa trong Ngôi Lời vào Thánh điện của Người để gặp gỡ dân Người. Ông Simêon và bà ngôn sứ Anna đại diên cho số sót trung tín với đức tin sau bao thử thách gian nan, kiên nhẫn với lời …

Xem thêm