BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Đạo tình thương

Dùng phép thử không phải để xác minh sự khôn ngoan của Đức Giêsu, mà có ý gài bẫy Người, vị thông luật đưa ra bài toán khó, chưa có lời giải thích mang tính thuyết phục. Điều răn nào là phổ quát mà đứng đầu; là nguyên tắc căn …

Xem thêm