BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên: Dấu chỉ của người lãnh đạo tốt

Thái Hà (17.08.2016) – Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. (Matthêu 20,12) Các bài đọc trong ngày hôm nay rất đối xứng…

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Thánh Stêphanô Hungari: Của cải đích thực

Thái Hà (16.09.2016) - Bấy giờ Đức Giêsu nói với các môn đệ của Người: "Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. (Matthêu 19,23) Khi tôi suy ngẫm những lời này của Chúa Giêsu thì những ý nghĩ đầu tiên của tôi luôn hướng về những người nổi tiếng trong…

Xem thêm