BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Tư: Ga 5, 17 – 30: Đưa tay ra cho Chúa cứu vớt

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT Thái Hà (09.03.2016) – Một trong những bức họa nổi tiếng mà Michelangelo đã vẽ nơi Nhà Nguyện Sistine đó là bức họa “Ađam được Tạo Dựng”. Điểm đáng chú ý trong bức họa ấy là ánh mặt của Thiên Chúa chăm chú nhìn Ađam và ngón tay Thiên Chúa…

Xem thêm

Thứ Hai: Ga 4, 43-53: Vững tin trong mọi hoàn cảnh

Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, DCCT Thái Hà (07.03.2016) – Trong bài Tin mừng hôm nay, viên sĩ quan cận vệ nhà vua đến xin Chúa Giêsu cứu chữa con ông đang trong tình trạng bệnh tật thập tử nhất sinh. Tưởng rằng Chúa sẽ đi theo ông về nhà và thể hiện một cử…

Xem thêm

Ta không đến để bãi bỏ, nhưng để kiện toàn (Mt 5, 17)

Thái Hà (02.03.2016) – Chúa Giêsu là mạc khải trọn vẹn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến trần gian để mạc khải cho con người biết về Thiên Chúa và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người. Lịch sử cứu độ trải qua nhiều giai đoạn cho thấy Thiên Chúa đã…

Xem thêm

Tha thứ là tự do

Thái Hà (01.03.2016) –  Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18, 22) Chúng ta đều có những lý do ngụy biện để giải thích vì sao chúng ta không thể tha thứ cho người khác. Chẳng hạn, như lý do sau đây: Bạn…

Xem thêm

Đón nhận Tin Mừng

Thái Hà (29.02.2016) – Chúa Giêsu nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24) Bạn có thể hình dung cảnh Chúa Giêsu nói lời này với một giọng hơi gằn, tay phủi bụi trên vai, và theo tôi, cách hành xử như thế…

Xem thêm