BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

10 bảng chỉ đường về Trời

Thái Hà (16.05.2017) - Mục đích của cuộc đời chúng ta là vào Nước Trời. Giáo Lý dạy rất rõ: “Chúng ta được tạo dựng để nhận biết Thiên Chúa, yêu mến Thiên Chúa và phụng sự Ngài ở đời này để được hạnh phúc mãi mãi với Ngài trên Thiên Đàng”. Thánh Inhaxiô củng cố tư…

Xem thêm