BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên: Những điều nhỏ làm nên những việc lớn

Thái Hà (05.11.2016) - Ai tín trung trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. (Luca 16,10) Là một giáo viên, gần đây tôi nhận thấy hình như những chiếc bút lông được dùng trong giờ học vẽ…

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Các Thánh Nam Nữ: Bản hợp xướng

Thái Hà (01.11.2016) - Sau đó, tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. (Khải Huyền 7,9) Lời mặc khải của Gioan đã thực sự khuấy động tâm hồn chúng ta. Mọi tâm hồn được chúc phúc để…

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Kính Thánh Simon Và Thánh Giuđa Tông Đồ: Thinh lặng và cô độc

Thái Hà (28.10.2016) - Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. (Luca 6,12) Công việc hằng ngày đã khiến rất nhiều người trong chúng ta thấy kiệt sức. Và có thể nói, công việc ngày nay có tính gây nghiện;…

Xem thêm