BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Chúa Nhật I Mùa Chay: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi

Thái Hà (05.02.2017) - Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì…

Xem thêm

Thứ Sáu Sau Lễ Tro: Ăn chay

Thái Hà (03.03.2017) - Đức Giêsu nói với người Do Thái: "Khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay". (Mt 9,14-15) Tôn giáo nào cũng có hình thức ăn chay để biểu lộ lòng đạo đức và nhằm những mục đích khác nhau. Khi ăn chay, người Phật…

Xem thêm

Hãy từ bỏ lối sống hai mặt

Thái Hà (23.02.2017) - Đừng gây ra những cú sốc với lối sống hai mặt, đừng gây cớ vấp phạm cho những người bé nhỏ, vì những điều ấy hủy hoại cuộc sống; và đừng trì hoãn việc hoán cải. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện…

Xem thêm