BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Năm Lễ Nhớ Thánh Timôthê Và Thánh TiTô GM: Sứ vụ loan báo Tin Mừng

Thái Hà (26.01.2017) - Đức Giêsu chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. (Lc 10,1-9) Công đồng Vatican II dạy: Người giáo dân tham gia vào chức vụ ngôn sứ của Chúa…

Xem thêm