Giáo Xứ Thái Hà

THÁI HÀ: Ngày thứ ba trong 3 ngày kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thái Hà (27.06.2017) - Hôm nay, từ sáng sớm, nhiều người con của Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc các giáo xứ của giáo phận Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Hóa, cách riêng là những người con trong Hội Mẹ Hằng Cứu Giúp đã về Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà, Hà Nội để…

Xem thêm

THÁI HÀ: Ngày thứ hai trong tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Lúc 19 giờ hôm qua, thứ Hai, 26.06, các tu sĩ DCCT Hà Nội cùng với cộng đoàn tại Thái Hà đã cử hành thánh lễ trọng thể kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đây là ngày thứ Hai trong Ba ngày kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thái Hà nhân ngày lễ chính…

Xem thêm

Thái Hà: Khai mạc tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

  Hôm thứ Bảy, 24.06 các tu sĩ DCCT Hà Nội và những người con của Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Hà Nội đã khai mạc 3 ngày Hành hương kính Đức Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thánh lễ lúc 10 giờ 00 hôm nay cha Đaminh Nguyễn Đức Thông, Phó Giám…

Xem thêm

Cộng đoàn DCCT Hà Nội: Giờ chầu Thánh Thể và Thánh lễ tạ ơn kết thúc 4 ngày tĩnh tâm

Trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, thứ Sáu 23.6 - Ngày xin ơn thánh hóa các linh mục cũng là ngày kết thúc 4 ngày tĩnh tâm năm của Tu viện DCCT Hà Nội. Quý cha, quý thầy DCCT Hà Nội đã kết thúc 4 ngày tĩnh tâm bằng giờ Chấu Thánh Thể tạ…

Xem thêm

Tu viện DCCT và Giáo xứ Thái Hà dâng lễ cầu nguyện cho cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm, DCCT

Lúc 18 giờ 30 hôm nay, thứ Hai, 19.6, quý cha quý thầy, các em Đệ tử DCCT Hà Nội cùng bà con giáo dân tại Thái Hà đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha Đaminh Phạm Mạnh Niệm mới về với Chúa. Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề Trên Tu viện chủ tế…

Xem thêm