Home / KINH THÁNH & GIÁO LÝ (page 4)

KINH THÁNH & GIÁO LÝ

Những kỷ niệm nhỏ

Tổng thống Wilson của Hoa Kỳ, người đã đưa nước Mỹ can thiệp vào thế chiến thứ I, là người rất thận trọng đối với những kỷ niệm nhỏ. Lần kia, ông và phu nhân cùng với nhiều nhân vật cấp cao trong chính phủ dừng lại một thành phố …

Xem thêm

CÁC KINH ĐỌC SÁNG TỐI

KINH TRUYỀN TIN – Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria. – Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng… Thánh Maria… – Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời. – Tôi xin vâng …

Xem thêm