Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế / Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế 2018

Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế 2018

Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Tuyên Khấn Vĩnh Viễn trong Dòng Chúa Cứu Thế 2018

0

Check Also

Cáo Phó Và Tiểu Sử Thầy Phó Tế Gioan Trần Văn Thâm, C.Ss.R.

CÁO PHÓ VÀ TIỂU SỬ THẦY PHÓ TẾ GIOAN TRẦN VĂN THÂM, C.Ss.R. “Chính Thầy …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *