Ngày Thường

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên: Hướng đến sự sống đời đời

Thái Hà (17.08.2020) – Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16-22) Mặc dù của cải vật chất luôn là một yếu tố căn cốt chi phối cuộc sống xã hội loài …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Đức Mẹ Lên Trời_Lễ Trọng: Mẹ diễm phúc

Thái Hà (15.08.2020) – Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (Lc 1,39-56) Ngày 1/11/1950, Đức Giáo hoàng Piô XII tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời như sau: “Sau cuộc đời dương thế, Mẹ Maria, …

Xem thêm

Maximilianô Maria Kolbe – Vị thánh chết thay cho bạn tù

KHIÊM NHƯỜNG ĐỨNG LÊN ! Thánh Maximilianô Maria Kolbe chào đời vào ngày 7 thánh 1 năm 1894, tại Zund-Wola, thuộc nước Ba lan. Bố mẹ đặt tên là Raymond. Ngay từ nhỏ, khi được cha mẹ hỏi, ngài trả lời, “Con tha thiết cầu xin với Ðức Mẹ để …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Maximilianô Kolbê: Tình yêu đích thực

Thánh Maximilianô Maria Kolbê

Thái Hà (13.08.2020) –   Người đàn ông sẽ lìa bỏ cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. (Mt 19,3-12) Trong một nhà tù nọ, lần kia có một tù nhân bỏ trốn, cai tù liền kéo ra mười người bất …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XIX Thường Niên: Tha thứ luôn mãi

Thái Hà (13.08.2020) – Đức Giêsu đáp: “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18,21-19,1) Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng, Đức Phanxicô viết: “Chúa không bao giờ thấy mệt mỏi khi tha thứ cho chúng ta; chỉ có chúng ta thấy …

Xem thêm

Thứ Tư tuần 19 Thường niên: Sửa lỗi người anh em

Lời Chúa: Mt 18, 15-20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã được món lợi là …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Kính Thánh Laurensô: Hạt giống tình yêu

Thái Hà (10.08.2020) – Hạt giống gieo vào lòng đất… nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. (Ga 12,24-26) Thánh Laurensô, sống ở thế kỷ III, hằng ao ước cho dân thành Rome được trở lại với Đức Kitô và đức tin Công giáo được lan tỏa khắp thế …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Đaminh: Tin để hiểu

Thái Hà (08.08.2020) – Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!”, nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được. (Mt 17,14-20) Thánh …

Xem thêm

Từ bỏ chính mình – Thứ Sáu Tuần 18 Thường niên

 Lời Chúa: Mt 16, 24-28 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, …

Xem thêm

Thứ Năm Lễ Kính Chúa Hiển Dung: Biến đổi

Thái Hà (06.08.2020) – Sáu ngày qua, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. (Mt 17,1-9) Hôm nay, Thánh …

Xem thêm