BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Chúa Nhật I Mùa Chay: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi

Thái Hà (05.02.2017) - Sau khi chịu phép rửa, Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ. Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì…

Xem thêm

Thứ Sáu Sau Lễ Tro: Ăn chay

Thái Hà (03.03.2017) - Đức Giêsu nói với người Do Thái: "Khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay". (Mt 9,14-15) Tôn giáo nào cũng có hình thức ăn chay để biểu lộ lòng đạo đức và nhằm những mục đích khác nhau. Khi ăn chay, người Phật…

Xem thêm