BÀI GIẢNG & SUY NIỆM

Thứ Năm Lễ Kính Thánh Phêrô Và Phao Lô: Hai khuôn mặt, một niềm tin

Thái Hà (29.06.2017) - Bấy giờ, ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống". (Mt 16,13-19) Thánh Phêrô và thánh Phaolô đều từng là những con người yếu đuối, tội lỗi. Nếu thánh Phêrô đã chối Chúa ba lần, thì thánh Phaolô cũng đã năm lần bảy lượt đi lùng…

Xem thêm