NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ

Cáo Phó

  — *** — TIỂU SỬ CHA MÁTTHÊU VŨ KHỞI PHỤNG, C.Ss.R. Sinh ngày 05 tháng 11 năm 1940 tại Thanh Hóa. Từ năm 1940 đến năm 1952: Sống cùng gia đình tại Thanh Hóa; sau đó, học nội trú tại tiểu chủng viện Trung Linh (Bùi Chu), nhà xứ Trung Lao (Bùi Chu) và…

Xem thêm