Uncategorized

Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Phaolô Miki Và Các Bạn Tử Đạo: Đụng chạm

Thái Hà (06.02.2017) - Đức Giêsu đi tới đâu người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường, ngoài chợ và xin Người ít là cho họ được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi. (Mc 6,53-56) Ngày 3 tháng 11 hằng năm tại…

Xem thêm

Giám mục Philippines: Giáo hội luôn mở cửa đối thoại với nhà nước nhưng…

Thái Hà (24.01.2016) - Một Giám mục Philippines nói, Giáo hội luôn rộng mở đối thoại với chính quyền Duterte, nhưng Giáo hội không thể ngừng việc rao giảng Tin Mừng sự sống đi cùng với việc bảo vệ phẩm giá con người. Đức Giám mục Ruperto Santos nhắc lại sự cởi mở của Giáo…

Xem thêm