Uncategorized

“Trải qua một cuộc bể dâu – Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” *

Thái Hà (25.04.2017) - Người nghèo thuộc các sắc dân thiểu số. Nỗi cùng cực xảy đến với họ. Họ không có tiếng nói và cũng chẳng biết kêu ai. Gửi đến quý vị và các bạn hoàn cảnh của những con người ấy. Những câu chuyện xảy ra trên vùng Tây Nguyên Việt Nam.…

Xem thêm

Thứ Hai Tuần II Phục Sinh: Sinh bởi Thần khí

Thái Hà (24.04.2017) - Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ lãnh của Người Do Thái. Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm và nói với Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu…

Xem thêm

Thứ Ba Tuần V Mùa Chay: Làm theo ý Cha

Thái Hà (04.04.2017) - Đức Giêsu nói với người Do Thái: "Tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy". (Ga 8,21-30) Trong truyện Tam quốc diễn nghĩa, khi đưa Lưu Bị sang Đông Ngô cầu thân, tướng Triệu Vân được Khổng…

Xem thêm

Thứ Tư Lễ Kính: Lập Tông Tòa Thánh Phêrô: Cộng tác với Chúa

Thái Hà (22.02.2017) - Đức Giêsu nói với ông Phêrô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần không thắng nổi". (Mt 16,13-19) Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận nói: "Hơn hai mươi thế kỷ qua, bao thăng…

Xem thêm