Chúa Nhật

Chúa Nhật II Phục Sinh: Lạy Chúa! Xin dủ lòng thương xót chúng con

Thái Hà (03.04.2016) - Nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân, nhờ bàn tay các Tông Đồ (Cv 5, 12) "Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính là Đức Giêsu" (Misericodiae Vultus 1). Quả thật, Đức Giêsu Kitô đã mặc khải trọn vẹn lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lời…

Xem thêm

Thánh Phêrô và ông Giuđa

Thái Hà (23.03.2016) –  Bắt đầu từ Chúa nhật Lễ Lá, chúng ta sẽ được nghe trình thuật về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Cụ thể là Chúa nhật Lễ Lá và thứ Sáu Tuần Thánh. Hai ngày đó, chúng ta sẽ được nghe trình thuật thương khó, bắt đầu từ biến cố Đức…

Xem thêm