Ngày Thường

Thứ Năm Tuần XXI Thường Niên: Hãy tỉnh thức

Thái Hà (31.08.2017) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến”. (Mt 24,42-51) Với một số người Việt Nam, ngày chết là ngày về với tổ tiên, ông bà. …

Xem thêm