Home / Các Thánh (page 11)

Các Thánh

Thứ Tư Lễ Thánh Maria Gôretti: Nuôi dưỡng một trái tim rộng mở

Thái Hà (06.07.2016) – Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương. Hãy khai khẩn đất hoang; đây là thời điểm tìm Đức Chúa cho đến khi Người đến làm mưa công chính trên các ngươi. (Hôsê 10,12) Thường thì vào đầu mùa xuân chúng ta sẽ thấy một khung cảnh rất thân…

Xem thêm

Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

Thái Hà (28.06.2016) - Giáo Hội hân hoan mừng lễ hai thánh Phêrô và Phaolô. Hai vị thánh đã tuyên xưng danh Chúa và đặt nền tảng cho Giáo Hội của Chúa nơi trần gian này. Thánh Phêro, vị thủ lãnh trong việc tuyên xưng đức tin và thiết lập Hội Thánh cho số sót Israen,…

Xem thêm

Thứ Tư sau Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm C

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 29-32) 29 Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.30 Quả thật, ông Giô-na…

Xem thêm