Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Tu Viện DCCT Hà Nội (page 12)

Tu Viện DCCT Hà Nội

Chia sẻ của cha Giám tỉnh về thầy Giuse Võ Văn Tuệ, C.Ss.R

Thái Hà (26.04.2016) - Cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích, Giám Tỉnh DCCT Việt Nam đi tự lễ phong chức của tân linh mục Giuse Nguyễn Mạnh Thường tại tỉnh mẹ Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec, Canada nên ngài không về kịp để dự lễ an táng thầy Giuse Võ Văn Tuệ.  Từ Canada ngài viết cho anh em trong Tỉnh…

Xem thêm