Ngày Thường

Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh: Chính Thầy đã chọn các con

Thái Hà (20.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy

Thái Hà (19.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh: “Thầy là cây nho thật”

Thái Hà (18.05.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh: Thầy sẽ trở lại

Thái Hà (17.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy

Thái Hà (16.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Matthia Tông Đồ: Chính Thầy đã chọn các con

Thái Hà (14.05.2022) – …Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần IV Phục Sinh: Thầy là đường

Thái Hà (13.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần IV Phục Sinh: Tôi tớ không trọng hơn chủ

Thái Hà (12.05.2022) – Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói: “Thật, Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.  Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh: Ta là sự sáng thế gian

Thái Hà (11.05.2022) – Đức Giê-su lớn tiếng nói rằng: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh: Xin nói cho chúng tôi biết

Thái Hà (10.05.2022) – Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho …

Xem thêm